ŁUKASZ RUDECKI - wystawa malarstwa w Galerii "Ściana" WH UPH, w dn. 05.12.2018 r godz. 18.00

W imieniu Autora i Kuratorów wystawy, Studentów III roku Kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: Jakuba Nowakowskiego i Macieja Wsilewskiego zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Łukasza Rudeckiego dr hab. prof. nadzw. Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Radomiu. Wernisaż odbędzie się w dniu  05.11.2018 roku o godzinie 18.00 w Galerii Ściana na Wydziale Humanistycznym UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39.


wiecej informacji w linku

https://www.facebook.com/events/542363412905424/

DNI OTWARTE WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO - 30 listopada 10.00 – 14.00

WARSZTATY PLASTYCZNE: EKSPEDYCJA NA KSIĘŻYC 2018

10.00 – 10.30 s.052 Wprowadzenie, wybór pracowni.

10.30 – 11.00 rozesłanie uczestników do pracowni.

11.00 - 14.00 Praca w wybranych pracowniach:

A.PRACOWNIA RZEŹBY: Makieta Księżyca i jego mieszkańców, makieta rakiety.

Materiały: plansza 200 cm x 50 cm, styropian, papier, farby w sprayu, tektura, klej, taśma klejąca, plastikowe opakowania po napojach, oraz inne przedmioty znalezione i przyniesione przez uczestników warsztatów.

B.PRACOWNIA GRAFIKI: Moda księżycowa, portrety kosmitów i pejzaż księżycowy. Ziemia widziana z księżyca. Indywidualne prace w technice monotypii.

Materiały: Farba drukarska czarna, papier.

C.PRACOWNIA FOTOGRAFII: Monochromatyczne portrety członków EKSPEDYCJI NA KSIĘŻYC 2018, oraz tubylców i UFO itp. Moda księżycowa.

Materiały i narzędzia: cyfrowy aparat Canon,  drukarka czrno-biała, papier A4 i A3 do drukarki, studio fotograficzne, elementy charakteryzacji (farby do twarzy), papier, folia aluminiowa, plastikowa, bąbelkowa, wata, gaza itp.

D.PRACOWNIA MALARSKA: Czarno-biały baner/(?)banery reklamowe EKSPEDYCJI NA KSIĘŻYC 2018.

Materiały: farba temperowa czarna i biała emulsja w puszce, pędzle, papiery 50 x 70 cm, lub sklejony jeden większy na wspólną pracę. Przygotowane szablony (gwiazdy, półksiężyce, spodki UFO, postaci kosmonautów itp.).

WYSTAWA PRAC W DOGODNYM TERMINIE po uzgodnieniu z organizatorami i uczestnikami.
Wystawa malarstwa Edyty Dzierż "Abstrakty i realne odniesienia".

Wernisaż 21 listopada 2018 r. o godz.18.00

Galeria "ŚCIANA", Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach ul. Żytnia 39

https://www.facebook.com/events/1867272706655326/?ti=clZ
OFERTA EDUKACYJNA od roku akademickiego 2018/2019. Szczegóły w zakładce > Oferta edukacyjna.

Zapraszamy również na nasz kanał na facebookEdukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
- charakterystyka specjalności


STUDIA I STOPNIA

(studia 3 - letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

OPIS KIERUNKU:

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
– studia pierwszego stopnia z obszaru sztuki, dziedziny sztuk plastycznych, dyscyplin sztuki piękne i sztuki projektowe, profil praktyczny.

KWALIFIKACJA KANDYDATÓW BEZ EGZAMINU PRAKTYCZNEGO - TYLKO KONKURS ŚWIADECTW MATURALNYCH

Realizowane są na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w Instytucie Edukacji. W trakcie studiów student zdobywa  elementarną wiedzę  z zakresu teorii i  historii sztuki. Poznaje teoretyczne podstawy sztuk plastycznych, nabywa praktycznych umiejętności warsztatowych potrzebnych do realizacji  i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych.

Moduły fakultatywne pozwalają studentowi dokonać wyboru ścieżki zawodowego i artystycznego rozwoju zgodnej z jego indywidualnymi preferencjami.

Moduł fakultatywny A  Wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu klasycznych technik plastycznych, umożliwia poznanie zasad tworzenia różnorodnych projektów edukacyjnych. Przygotowuje do pracy indywidualnej lub w zespołach realizujących takie projekty.


Moduł fakultatywny B 
Wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu technik medialnych i projektowania graficznego, umożliwia poznanie zasad praktycznego ich zastosowania w ośrodkach promocyjnych i reklamowych, instytucjach kultury, agendach rządowych i samorządowych, mass-mediach, oficynach wydawniczych. Przygotowuje do pracy indywidualnej lub w zespołach tworzących i realizujących interdyscyplinarne projekty artystyczne i użytkowe.

Absolwent

Jest wykwalifikowanym plastykiem, znającym zasady tworzenia i realizacji projektów artystycznych i edukacyjnych w dziedzinach plastycznych.

Posługuje się klasycznymi technikami warsztatowymi, oraz wykorzystuje intermedialne umiejętności łączenia technik warsztatowych z cyfrowymi technikami multimedialnymi.

Jest gotów do praktycznego wykorzystania umiejętności plastycznych w ośrodkach promocyjno-reklamowych działających przy instytucjach kultury i oficynach wydawniczo - poligraficznych.

Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych może podjąć pracę w strukturach promocyjno-reklamowych instytucji i firm, redakcjach wydawnictw, ośrodkach radiowych i telewizyjnych, muzeach, centrach sztuki i galeriach, instytucjach upowszechniania sztuki oraz kultury plastycznej i medialnej.