OFERTA EDUKACYJNA od roku akademickiego 2018/2019. Szczegóły w zakładce > Oferta edukacyjna.

Zapraszamy również na nasz kanał na facebookEdukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
- charakterystyka specjalności


STUDIA I STOPNIA

(studia 3 - letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

OPIS KIERUNKU:

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
– studia pierwszego stopnia z obszaru sztuki, dziedziny sztuk plastycznych, dyscyplin sztuki piękne i sztuki projektowe, profil praktyczny.

KWALIFIKACJA KANDYDATÓW BEZ EGZAMINU PRAKTYCZNEGO - TYLKO KONKURS ŚWIADECTW MATURALNYCH

Realizowane są na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w Instytucie Edukacji. W trakcie studiów student zdobywa  elementarną wiedzę  z zakresu teorii i  historii sztuki. Poznaje teoretyczne podstawy sztuk plastycznych, nabywa praktycznych umiejętności warsztatowych potrzebnych do realizacji  i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych.

Moduły fakultatywne pozwalają studentowi dokonać wyboru ścieżki zawodowego i artystycznego rozwoju zgodnej z jego indywidualnymi preferencjami.

Moduł fakultatywny A  Wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu klasycznych technik plastycznych, umożliwia poznanie zasad tworzenia różnorodnych projektów edukacyjnych. Przygotowuje do pracy indywidualnej lub w zespołach realizujących takie projekty.


Moduł fakultatywny B 
Wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu technik medialnych i projektowania graficznego, umożliwia poznanie zasad praktycznego ich zastosowania w ośrodkach promocyjnych i reklamowych, instytucjach kultury, agendach rządowych i samorządowych, mass-mediach, oficynach wydawniczych. Przygotowuje do pracy indywidualnej lub w zespołach tworzących i realizujących interdyscyplinarne projekty artystyczne i użytkowe.

Absolwent

Jest wykwalifikowanym plastykiem, znającym zasady tworzenia i realizacji projektów artystycznych i edukacyjnych w dziedzinach plastycznych.

Posługuje się klasycznymi technikami warsztatowymi, oraz wykorzystuje intermedialne umiejętności łączenia technik warsztatowych z cyfrowymi technikami multimedialnymi.

Jest gotów do praktycznego wykorzystania umiejętności plastycznych w ośrodkach promocyjno-reklamowych działających przy instytucjach kultury i oficynach wydawniczo - poligraficznych.

Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych może podjąć pracę w strukturach promocyjno-reklamowych instytucji i firm, redakcjach wydawnictw, ośrodkach radiowych i telewizyjnych, muzeach, centrach sztuki i galeriach, instytucjach upowszechniania sztuki oraz kultury plastycznej i medialnej.testGaleria Sztuki JAG wraz z Artystką
serdecznie zapraszają
na wernisaż
wystawy grafiki
Agnieszki Mazek

"NIECODZIENNOŚĆ W CODZIENNOŚCI"

16 lutego (sobota) 2019 r. godz. 16.00
Wystawa potrwa do 23.03.2019 r.

Galeria Sztuki JAG
ul. H. Dąbrowskiego 9
24 - 100 Pulawy